1. Edukacija

2. Izrada prezentacija

3. Osvježavanje prezentacija


Prezentacije su sastavni dio Vašeg posla? Znate li pripremiti dobar prezentacijski materijal? Znate li na što treba paziti? Znate li kako u šumi detalja istaknuti ono najvažnije? Znate li prezentacijski materijal učiniti samorazumljivim i vizualno efektnim?

 

Održavamo in-house i otvorene seminare namijenjene svima koji žele naučiti koristiti prezentacije za komuniciranje poslovnih informacija internim i/ili eksternim korisnicima. Radionice su bazirane na konkretnim i praktičnim savjetima i primjerima iz prakse koje možete upotrijebiti odmah prilikom izrade Vaše slijedeće prezentacije.

 

Polaznici će naučiti raditi efektivne, jasne, konzistentne i atraktivne poslovne prezentacije, naučivši:

  • Proces osmišljavanja i izrade prezentacije
  • Kako strukturirati prezentacijski materijal da on ima svoj logičan slijed
  • Kako organizirati poruke i „priču“ prezentacije
  • Kako organizacijom i sadržajem svakog slajda prenijeti željene poruke
  • Koristiti dijagrame, fotografije i ostale vizualne elemente
  • Efikasno komunicirati kvantitativne informacije putem tablica, grafova i drugih alata

Preuzimanje prezentacije o edukaciji